โพรพาร์ไกต์
โพรพาร์ไกต์

โพรพาร์ไกต์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โพรพาร์ไกต์ (propargite) 20% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเหลืองใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม sulfur-bridged มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตายและแก็สระเหย มีฤทธิ์คงตัวบนใบพืชได้นาน สามารถกำจัดไรได้ทั้งระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวแก่ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบหายใจที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พลังงานของไร โดยขัดขวางหรือยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ เอทีพี (ATP Synthase) ในไมโตคอนเดีย ที่มีหน้าที่สร้างพลังงานเอทีพี ทำให้เซลล์ภายในของไรขาดพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ และไรจะตายในที่สุด
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดงแอฟริกัน ไรแดงมะม่วง ไรแดงส้ม ไรแดงมันสำปะหลัง /ไรแดงหม่อน ไรแดงชมพู่ ไรแดงชา ไรขาวพริก ไรกระเทียม ไรสนิมส้ม ไรกํามะหยี่ ไรเหลืองส้ม ไรสองจุด ไรแมงมุมคันซาวา ไรแมงมุมเผือก ไรแมงมุมฟิจิ ไรเขียวข้าว ไรสี่ขา เป็นต้น
หมายเหตุ :
มีพิษต่อปลา ปลอดภัยต่อผึ้ง, อย่าผสมร่วมกับสารอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดจัด หรือด่างจัด หรือสารกำจัดศัตรูพืชที่มีตัวทำละลายเป็นปิโตรเลียมออยล์ ไวท์ออยล์ มิเนอร์รัล ออลย์ หรือน้ำมันอื่นในปริมาตรเข้มข้น, หลีกเลี่ยงพ่นขณะอากาศร้อนจัด, อาจเป็นพิษต่อสตรอเบอร์รี่ และกุหลาบ

 

จำนวนผู้เข้าชม : 479639 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์