เกี่ยวกับเรา

บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ภายใต้ตราสินค้า ตราเจ็ท โดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า มุ่งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย อันนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ภายใต้นโยบายที่ยึดมั่นร่วมกันว่า  “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด มีนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  1. สินค้าเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขาย เนื่องด้วยทางบริษัทมีสินค้าหลากหลาย มีความพร้อมในการขาย มีความสามารถในการแข่งขัน มีแหล่งผลิตสินค้าที่ดี สินค้าสามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุดในความต้องการของเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย

  2. เปิดเขตการขายใหม่ เพื่อรองรับการการขยายฐานของสินค้า โดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม เปิดพื้นที่การขายเพิ่มภายในเขตที่มีภาวะการขายชะลอตัว และ เปิดพื้นที่การขายใหม่ที่ยังไม่มีตลาด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก)
  3. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย โดยเน้นการบริหารผลประโยชน์ตัวแทนจำหน่าย และ เน้นกิจกรรมสัมพันธ์

 


จำนวนผู้เข้าชม : 649984 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์