แบบสำรวจความพึงพอใจ บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

ข้อร้องเรียน

ลูกค้าสัมพันธ์

  โทรศัพท์ : (สำนักงานใหญ่) : (66) 0 2308 2102
  โทรศัพท์ (โรงงาน) : (66) 0 2324  0515-6
  โทรสาร : (66) 0 2308 2487
   @packingag
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ที่อยู่

สำนักงานใหญ่
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 2922/268-9 ชั้น 22
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ดาวน์โหลดแผนที่ สำนักงานใหญ่

โรงงาน
302 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5C
ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ดาวน์โหลดแผนที่ โรงงาน


จำนวนผู้เข้าชม : 620699 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์