บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด


มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

คุณสคราญ จิรัปปภา กรรมการบริษัท มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ก.ย.2561


โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน

รางวัลโรงงานดีเด่น ตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน"

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่น ตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 ก.พ.2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม : 132468 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์