This is a bridge
This is a bridge

บริษัท  แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ภายใต้ตราสินค้า ตราเจ็ท โดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า มุ่งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย อันนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ภายใต้นโยบายที่ยึดมั่นร่วมกันว่า  “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

ปัญหาศัตรูพืช

ข่าวกิจกรรม

บริษัทในเครือ

แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ไซมาเคมี จำกัด แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม : 666536 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์