กลุ่ม บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ณ โรงงานบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (บางปูเหนือ) จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬา ที่สร้างบรรยากาศความสนุกสนาน อันจะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างจิตสำนึก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพนักงาน

 


จำนวนผู้เข้าชม : 636069 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์