ภาพบรรยากาศ จัดงานวิชาการ ร่วมกับ ร้านเสือการเกษตร จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด กับร้านเสือการเกษตร จังหวัดชุมพร ร่วมจัดงานวิชาการให้กับเกษตรกร

หัวข้อเรื่อง การป้องกันและกำจัดแมลงและโรคที่สำคัญในทุเรียน รวมถึงมีการเปิดตัวสินค้าใหม่  "แพ็คซีเฟน"


จำนวนผู้เข้าชม : 636039 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์