ไรแดงหม่อน

- รูปร่างลักษณะ : เป็นแมลงปากดูด ตัวอ่อนมี 6 ขา ตัวกลมใส ตัวเต็มวัยมีสี แดงเข้ม มี 8 ขา ไรแดงอยู่รวมเป็นกลุ่ม ตามใต้ใบพืชใบล่าง ๆ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชีพจรส้ัน

วงจรชีวิต :
  1.ระยะไข่ 4-5
  2.วันระยะตัวอ่อน 6-10 วัน (ตัวอ่อนมี 3 ระยะแรกมี 6 ขา ระยะที่ 2-3 มี 8 ขา)
  3.ระยะตัวเต็มวัย 15 วัน

- การทําลาย : ดูดกินน้ำเลี้ยงตามใต้ใบจากส่วนใบล่างและขยายปริมาณขึ้นส่วนยอด ใบเหลืองซีด เป็นรอยขีด ใบม้วนงอ และร่วง แพร่กระจายโดยอาศัยกระแสลม

การป้องกันกําจัด

ใช้สารกําจัดไร ฮาฟท์ไมท์ (pyridaben 20% WP) อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ : ไรแดงที่สำคัญ​ ที่พบการเข้าทำลายมันสำปะหลัง​ มีอยู่​ 3 ชนิด​ ได้แก่​ ไรแดงหม่อน, ไรแดงมันสำปะหลังหรือไรแดงชมพู่​ และไรแมงมุมคันซาวา


จำนวนผู้เข้าชม : 636103 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์