พีมูเร่
พีมูเร่

พีมูเร่

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 15% + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลืองเข้มถึงสีเหลืองออกน้ำตาล
ขนาดบรรจุ :
24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
นาข้าว ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ระยะข้าวท้อง และข้าวออกรวง อัตรา 50-60 มิลลิลิตร ต่อไร่
พืชผัก อัตรา 8-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร, ไม้ผล อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม และแทรกซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว กลไกออกฤทธิ์รบกวนบวนการสังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซลล์เชื้อรา  มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการสร้าง และพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา ในนาข้าวจะช่วยให้ใบธงเขียว ต้นสมบูรณ์ ป้องกันโรคเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ
ประโยชน์ :
นาข้าว ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคกาบใบเน่า, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบขีด, โรคไหม้, โรคเมล็ดด่าง และโรคดอกกระถิน พีชผักและไม้ผล เช่น โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง, โรคใบจุดในมะละกอ, โรคใบจุดสีน้ําตาล, โรคราสนิม, โรคใบไหม้แผลใหญ่ในบ้าวโพด, โรคใบติด, โรคราสีชมพู, โรคเมลาโนส, โรคสแคป เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 132521 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์