พี 75
พี 75

พี 75

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไดโคลแรน (dicloran) 75% WP
ลักษณะสาร :
ผงละเอียดสีเหลือง
ขนาดบรรจุ :
40x100 กรัม
อัตราใช้ :
10-15 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม aromatic hydrocarbons มีคุณสมบัติเป็นสารสัมผัส ออกฤทธิ์รบกวนการสังเคราะห์กรดไขมัน และเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ ยับยั้งขบวนการหายใจและการงอกของสปอร์เชื้อรา
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันและกําจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยว, โรคผลเน่า, โรคใบจุดดํากุหลาบ, โรคดอกเน่ายอดเน่าในพริก,โรคราเมล็ดผักกาด, โรคราใบติด, โรคเน่าคอดิน, โรคดอกเน่าในดาวเรือง, โรคราแป้ง, โรคราเขม่า เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนผู้เข้าชม : 117469 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์