วิวสต๊อป
วิวสต๊อป

วิวสต๊อป

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เฮกซะโคนาโซล (hexaconazole) 5% W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
นาข้าว ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง เมื่อข้าวอายุ 20-45 วัน หลังหว่าน หรือระยะข้าวแตกกอ อัตรา 100-120 มิลลิลิตร ต่อไร่, พืชผักและไม้ผล อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร (สตรอเบอร์รี่ อัตรา
10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร)
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้เร็ว กลไกออกฤทธิ์รบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซลล์เชื้อรา ในการยับยั้งการสร้างและพัฒนาเส้นใยของเชื้อราในนาข้าว จะช่วยให้ใบเขียว กอตั้ง ในพืชผักและไม้ผล เมื่อฉีดพ่นเป็นประจําจะช่วยให้ใบเขียว ลดการระบาดของโรคนาข้าว
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบมีด, โรคไหม้, พืชผักและไม้ผล เช่น โรคใบจุด,โรคใบจุดตากบในพริก, โรคใบจุดดํากุหลาบ, โรคใบจุดสีม่วง, โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง, โรคราสนิม, โรคราแป้ง, โรคราสนิมบาว, โรคสแคป, โรคเมลาโนส เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 103912 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์