เล็กซ์ทรอน
เล็กซ์ทรอน

เล็กซ์ทรอน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ซัลเฟอร์ (sulfur) 80% WG
ลักษณะสาร :
เกร็ดสีเหลืองทอง
ขนาดบรรจุ :
18x1000 กรัม / 1x25 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
 60-80 กรัม ต่อน้ํา 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม inorganics มีคุณสมบัติเป็นสารสัมผัสและไอระเหย กลไกออกฤทธิ์เข้าทําลายเชื้อราหลายจุดมีประสิทธิภาพเข้าทําลายสปอร์และรบกวนระบบการหายใจของเชื้อรา มีคุณสมบัติใช้ป้องกันกําจัดเชื้อแบคทีเรียและไรศัตรูพืชได้ เม็ดเกร็ดสีเหลืองทอง ละลายน้ําดี ไม่อุดตันหัวฉีด เคลือบติดผิวใบพืชได้ดี ทนทานต่อการชะล้าง
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันและกําจัดโรคพืช เช่น โรคราแป้ง, โรคราสนิม, โรคราเvม่า, โรคสแคป และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียใช้ป้องกันกําจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดงมะม่วง, ไรแดงแอฟริกัน, ไรแดงหม่อน, โรแมงมุมคันซาวา, โรแมงมุมฟิจิ, ไรขาวพริก, ไรกํามะหยี่ เป็นต้น
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศชิลี
จำนวนผู้เข้าชม : 117453 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์