โบแอ็ก
Re-โบแอ็ก-PET-1000-มล-PA-ปี62

โบแอ็ก

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โพรคลอราซ (prochloraz) 45% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาลใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม imidazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์รบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอลบริเวณผนังเซลล์ของเชื้อรา มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการสร้าง และพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา อัตราการใช้น้อยดูดซึม และแทรกซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว ป้องกันและกําจัดโรคได้อย่างกว้างขวาง
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด, โรคเมลาโนส, โรคดาวกระจาย, โรคสแคป, โรคผลเน่า ใช้แช่ผลทุเรียน หรือไม้ผลอื่นๆ หลังการเก็บเกี่ยว อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร 
ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ในมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์มันขุนศรี (บางขุนศรี), พันธุ์ทวายเดือนเก้า (มินเดือนเก้า), พันธุ์ลิ้นงูเห่า,
พันธุ์หนังกลางวัน, พันธุ์แก้วลืมรัง, พันธุ์ยายกล่ำ เป็นต้น
จำนวนผู้เข้าชม : 117466 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์