โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล
โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล

โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ (propamocarb hydrochloride) + เมทาแลกซิล (metalaxyl) 10% + 15% WP
ลักษณะสาร :
ผงละเอียดสีครีม
ขนาดบรรจุ :
18x1000 กรัม
อัตราใช้ :
40-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม Carbamates และ acylalanines มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมผ่านทั้งทางรากและใบ ทั้งยั้งเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชผ่านท่อน้ำ (Xylem) ยับยั้งเส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา มีประโยชน์ทั้งด้านการรักษาและการป้องกันเชื้อรา เหมาะกับการทาแผลรากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ทาหน้ายางตายนึ่ง จุ่มหรือราดถาดเพาะต้นกล้า และราดโคนต้นเพื่อป้องกันและกำจัดโรคทางดิน
กลไกออกฤทธิ์ 2 ทาง คือ ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันที่สร้างความยืดหยุ่นของผนังเซลล์เส้นใยเชื้อราและเพิ่มระดับสเตอรอลมากผิดปกติ ส่งผลให้ผนังเซลล์เส้นใยรั่ว และยับยั้งขบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค โดยขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ อาร์เอ็นเอ โพลีเมอเรส 1
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง มะเขือเทศ โรคผลเน่าในเงาะ ทุเรียน โรคยอดเน่า-ต้นเน่าในสับปะรด โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ส้ม ส้มโอ มะละกอ โรคใบไหม้ในทุเรียน ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp. โรคเน่าดำกล้วยไม้ โรคยอดเน่ากล้วยไม้ โรคราน้ำค้าง โรคเปลือกเน่ายางพารา โรคเส้นดำยางพารา โรคลำต้นเน่ายางพารา โรคเน่าคอดินในต้นกล้าพืชผักและไม้ดอก โรคโคนเน่าหรือหัวเน่าในผัก โรครากเน่าในผัก (โดยเฉพาะในผักไฮโดรโปนิกส์) เป็นต้น
หมายเหตุ :
-

 

 

จำนวนผู้เข้าชม : 479606 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์