นิลบู 70
นิลบู 70

นิลบู 70

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
บิวทาคลอร์ (butachlor) 35% + โพรพานิล (propanil) 35% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีดำ
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
ข้าวนาหว่านน้ำตม ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังหว่านข้าว 7-14 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 1-3 วัน  
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่ม chloroacetamides และ amides มีฤทธิ์ดูดซึม เข้าทำลายวัชพืชส่วนที่อยู่ใต้ดินและยอดอ่อนวัชพืชที่พึ่งงอก และฤทธิ์สัมผัสตาย กลไกออกฤทธิ์ บิวทาคลอร์ ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาว ส่งผลยับยั้งการแบ่งเซลล์ส่วนปลายยอดเจริญ และโพรพานิล ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของวัชพืช ในระบบแสง 2 (PS II) โดยขัดขวางการขนส่งอิเล็กตรอน ขัดขวางการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ การสร้างพลังงาน ATP และ NADPH2
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอกและใช้หลังวัชพืชงอกในนาข้าวหว่านน้ำตม กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู ใบกว้าง เช่น ผักปอด ขาเขียด ผักปลาบ และกก เช่น หนวดปลาดุก แห้วหมู กกขนาก กกทราย กกแดง กกสามเหลี่ยม เป็นต้น
หมายเหตุ :
-

 

จำนวนผู้เข้าชม : 427072 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์