สกายแม็กซ์

สกายแม็กซ์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โคลมาโซน (clomazone) 12% + โพรพานิล (propanil) 27% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีดำใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
ข้าวนาหว่านน้ําตม อัตรา 280-320 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 7-12 วัน ก่อนพ่นต้องไขน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่น 2-3 วัน
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลายในกลุ่ม isoxazolidinone + amide มีฤทธิ์ดูดซึม ใช้หลังวัชพืชงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ โดยเฉพาะหญ้าดอกขาว และอื่นๆ เช่น หญ้านกสีชมพู, หญ้าแดง, หญ้าข้าวนก, ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา, เทียนนา ประเภทกก เช่น กกขนาก, กกทราย และหนวดปลาดุก เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 56987 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์