สกายแม็กซ์
สกายแม็กซ์

สกายแม็กซ์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
โคลมาโซน (clomazone) 12% + โพรพานิล (propanil) 27% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีดำใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
300-350 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 12 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก ให้ดินชื้น และทดน้ำเข้านาหลังจากพ่นสาร 2-3 วัน
คุณสมบัติ :
สารกำจัดวัชพืชในนาข้าวประเภทเลือกทำลาย ชนิดดูดซึมและชนิดสัมผัสตายในขวดเดียวกัน 
ประโยชน์ :
• สารกำจัดวัชพืชใช้ในนาข้าวหว่านน้ำตม ใช้คุม-ฆ่าหญ้า ในนาข้าว ช่วงอายุ 7-12 วัน
• สารควบคุมวัชพืชในนาข้าวใช้ก่อนวัชพืชงอกมีประสิทธิภาพดีในการควบคุมวัชพืชทั้งวัชพืชประเภทใบแคบโดยเฉพาะหญ้าดอกขาว วัชพืชใบกว้าง เช่นผักปอดนา เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทรายและหนวดปลาดุก
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 31393 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์