ฟูแรนโน่
ไฮเตอร์35

ฟูแรนโน่

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 20% SG
ลักษณะสาร :
แท่งสีครีม
ขนาดบรรจุ :
15x1000 กรัม (10x100 กรัม) / 18x1000 กรัม
อัตราใช้ :
10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกำจัดแมลงในกลุ่มสารเคมี "ไนโตรกัวนิดีน (Nitroguanidine)" เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มสารเคมี นีโอนิตินอยด์ (Neonicotinoids) มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย แทรกซึมผ่านใบและดูดซึม นอกจากนี้ยังดูดซึมทางรากหรือท่อน้ำและเคลื่อนย้ายในท่อน้ำจากล่างขึ้นบน
กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยแย่งหรือแข่งกับสารสื่อประสาทอะซีทิลโคลีน ( Acetylcholines) ในการจับกับตัวรับนิโคตินิค อะซีทิลโคลีน (nicotinic acetylcholine receptors) ทำให้ส่งกระแสประสาทมากกว่าปกติและต่อมาตัวรับจะผิดรูปและทำงานไม่ได้
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดปีกลายหยัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่นฝอย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนชอนใบ มวนเขียว มวนลำไย แมลงสิง ด้วงงวง ด้วงเต่าแตง ด้วงหมัดผัก เป็นต้น
หมายเหตุ :
เป็นอันตรายต่อผึ้งและสัตว์เลือดอุ่น

 

จำนวนผู้เข้าชม : 636020 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์