สตาร์กี้
สตาร์กี้
สตาร์กี้

สตาร์กี้

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15 % W/V SC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีครีม
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x250 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
10-20 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
1. เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงกลุ่มใหม่ การต้านทานของแมลงน้อย (การดื้อยาน้อย)
2. ออกฤทธิ์ กำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน
3. สามารถฉีดพ่นได้ทุกระยะของพืชปลูก เพราะว่าเป็นสารแขวนลอยเข้มข้น (สูตรครีม) ไม่เป็นอันตรายต่อพืชปลูก
4. อัตราการใช้น้อย
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัด หนอนม้วนใบข้าว (หนอนห่อใบข้าว, หนอนใบขาว), หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอม, หนอนเจาะดอกลำไย, หนอนเจาะผลทุเรียน
หมายเหตุ :
แหล่งผลิต : ประเทศอินเดีย
จำนวนผู้เข้าชม : 117460 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์