แพ็คโทรซีน
แพ็คด้า
แพ็คด้า

แพ็คโทรซีน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไพมีโทรซีน (pymetrozine) 50% WG
ลักษณะสาร :
เม็ดแท่งสีขาว
ขนาดบรรจุ :
15x1000 กรัม (10ซองx100 กรัม) / 24x500 กรัม
อัตราใช้ :
10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
อยู่ในกลุ่มสารเคมี Pyridine Azomethines มีคุณสมบัติถูกตัวตายกินตายและดูดซึมออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและมีความจำเพาะต่อแมลงในอันดับ Hemiptera เช่น
แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และมวน กลไกออกฤทธิ์เกิดขึ้นบริเวณเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึก (Chordotonal organs) ของแมลงที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายโดยเฉพาะส่วนของหนวดและข้อขา โดยขัดขวางตัวคุมของช่องรับศักย์ไฟฟ้าวานิลลอยด์ (TRPV Channel Modulators) ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาการรับรู้ของแมลงเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและพืช เป็นผลให้ไม่สามารถถ่ายทอดกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลางแมลง จึงไม่ตอบสนองต่อการรับรู้ความรู้สึกใด ๆ ทำให้แมลงเคลื่อนไหวผิดปกติ ไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การได้ยิน การมองเห็น การขยับปาก และการรับรู้ตำแหน่งของร่างกาย แมลงเกิดภาวะอดอาหาร เคลื่อนไหวช้าลงหรือหยุดเคลื่อนไหว ลดการขยายพันธุ์และค่อยๆ ตาย
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดแมลง เช่น เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยจักจั่นมะม่วง, เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน, แมลงหวี่ขาว, เพลี้ยไก่แจ้ส้ม, เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน, เพลี้ยไก่แจ้ลำไย, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยหอย, เพลี้ยอ่อน, มวนดําถั่ว, มวนเขียว, มวนลําไย, มวนแดงฝ้าย และเพลี้ยไฟ เป็นต้น
หมายเหตุ :
เป็นพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกและในน้ำและผึ้งต่ำมาก (ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษต่อคน)

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม : 649963 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์