แพ็คด้า
แพ็คด้า

แพ็คด้า

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 14.1%+ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 10.6%  W/V ZC
ลักษณะสาร :
ของเหลวข้นสีขาว
ขนาดบรรจุ :
24x500 มิลลิลิตร 
อัตราใช้ :
5-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids และ synthetic pyrethroids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย แทรกซึมและดูดซึมผ่านทางใบและราก สารสามารถเคลื่อนย้ายในต้นพืชผ่านท่อน้ำและมีคุณสมบัติน็อคแมลงได้รวดเร็ว กลไกออกฤทธิ์ 2 ทาง คือ กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทตรงช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท โดยแย่งหรือแข่งกับสารสื่อประสาทอะซีทิลโคลีนในการจับกับตัวรับนิโคตินิค อะซีทิลโคลีน และออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงบริเวณแกนประสาท โดยปรับการปิดของช่องผ่านความต่างศักย์ไฟฟ้าของโซเดียมให้ช้าลงกว่าปกติ ทำให้แมลงเป็นอัมพาตและตายอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่นฝอย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนชอนใบ หนอนห่อใบข้าว หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนกินใบ หนอนบุ้ง แมลงหล่า มวนเขียว มวนลําไย มวนแดงฝ้าย แมลงสิง ด้วงงวงกัดใบ แมลงค่อมทอง ด้วงเต่าแตง แมลงสิง ด้วงเต่าแตง เป็นต้น
หมายเหตุ :
สูตรผสมสาร ZC คือ นวัตกรรมการผลิตสูตรผสมสารกำจัดศัตรูพืชที่ก้าวล้ำ เป็นการรวมคุณสมบัติเด่นของสูตรผสม SC และ CS ทำให้สารออกฤทธิ์คงตัวได้นาน ละลายน้ำได้ดีกว่า ซอกซอนสัมผัสศัตรูพืชในส่วนที่ยากจะเข้าถึงได้ดีกว่าและสามารถคงสภาพบนใบและในพืชได้ยาวนาน /
เป็นอันตรายต่อผึ้งและสัตว์เลือดอุ่น

 

 

จำนวนผู้เข้าชม : 479610 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์