คอมโปเนนท์-บี
คอมโปเนนท์-บี
คอมโปเนนท์-บี

คอมโปเนนท์-บี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
สารเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพสูง
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสไม่มีสี
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 1x20 ลิตร
อัตราใช้ :
2-3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
สารเสริมประสิทธิภาพชนิดไม่มีขั้วประจุไอออน สูตรเข้มข้น เนื้อใส ไม่เป็นพิษต่อพืช ช่วยเพิ่มการแทรกซึม การแพร่กระจาย และลดแรงตรึงผิวใบ ช่วยนำพาปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน อาหารเสริมและสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่พืช และช่วยให้สารต่าง ๆ เหล่านี้คงตัวได้นานเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืช
ประโยชน์ :
• ส่งเสริมและนำพาสารพ่นทางใบเข้าสู่พืชได้ดียิ่งขึ้น
• ส่งเสริมการแพร่กระจายของสารพ่นทางใบให้แพร่ทั่วใบพืช
• ช่วยเพิ่มการยึดเกาะใบพืช ลดแรงตรึงผิวของใบพืช
• ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารพ่นทางใบบนใบพืชได้นานยิ่งขึ้น
• ส่งเสริมความเป็นประโยชน์ของสารพ่นทางใบ
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 427084 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์