อัพเกรด
อัพเกรด

อัพเกรด

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสไม่มีสี
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x5 ลิตร / 20 ลิตร
อัตราใช้ :
10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
สารเสริมประสิทธิภาพชนิดไม่มีขั้วประจุไอออน เนื้อใส ไม่เป็นพิษต่อพืช ช่วยเพิ่มการแทรกซึมและลดแรงตรึงผิวใบ ช่วยนำพาปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน อาหารเสริมและสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่พืช และช่วยให้สารต่าง ๆ เหล่านี้คงตัวได้นานเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืช
ประโยชน์ :
• ส่งเสริมและนำพาสารพ่นทางใบเข้าสู่พืชได้ดียิ่งขึ้น
• ส่งเสริมการแพร่กระจายของสารพ่นทางใบให้แพร่ทั่วใบพืช
• ช่วยเพิ่มการยึดเกาะใบพืช ลดแรงตรึงผิวของใบพืช
• ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารพ่นทางใบบนใบพืชได้นานยิ่งขึ้น
• ส่งเสริมความเป็นประโยชน์ของสารพ่นทางใบ
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 427014 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์