โรคในกลุ่มโรคเมลาโนส​ เป็นโรคพืชในตระกูล​ส้ม - มะนาว ที่มีความสำคัญซึ่งประกอบไปด้วย

  1. โรคเมลาโนส (Melanose)
  2. โรคกรีสซีเมลาโนสหรือโรคใบปื้นเหลือง​ (Greasy melanose)
  3. โรคสตาร์เมลาโนส (Star melanose)

การป้องกันและกำจัด

  1. เมื่อพบอาการของโรคเมลาโนส หรือกรีสซี​เมลาโนส ควรหยุดพ่นสารประกอบทองแดง​ เช่น คอปเปอร์​อ๊อกซี​คลอไรด์, คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์, คอปเปอร์​ซัลเฟต​หรือ คิวปรัส​ออกไซด์​เป็นต้น
  2. ฉีดพ่นด้วย แบคซีน (azoxystrobin 25% W/V SC)​ หรือ ทวินโปร (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12.5 % W/V SC) อัตรา​ 10-15 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร​ ผสมร่วมกับ พีโคล (propineb 70% WP) อัตรา 30-60 กรัม ต่อน้ำ​ 20 ลิตร สลับ ฉีดพ่นด้วย พีโคล (propineb 70% WP) อัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นสลับเช่นนี้ ทุก 5-7 วัน

 


จำนวนผู้เข้าชม : 132480 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์