โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยวอโวคาโด

ปัจจุบันอโวคาโดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค​และ​เป็นพืชที่มีราคาดี เกษตรกรผู้ปลูก ​"อโวคาโด" ควรใส่ใจเรื่องการดูแลผลผลิต โดยเฉพาะหลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้ว ควรป้องกัน​โรคพืชที่จะตามมาหลังการเก็บเกี่ยวด้วย

โรคที่พบ ได้แก่

  1. โรคแอนแทรคโนส ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides หรือ C. acutatum
  2. โรคผลเน่าดำ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา​ Rhizopus stolonifer
  3. โรคผลเน่าเละ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา​ Dothiorella gregaria เชื้อราในวงศ์​ Botryosphaeriales

การป้องกันและกำจัด

ควรฉีดพ่นด้วย #แบคซีน (azoxystrobin 25% W/V SC) อัตรา 10-15 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง

  1. ครั้งแรก ก่อนเก็บเกี่ยว​ผลผลิต 30 วัน
  2. ครั้งที่สอง ก่อนเก็บเกี่ยว​ผลผลิต 7-10 วัน

 


จำนวนผู้เข้าชม : 119079 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์