เชื่อว่ายังคงมีพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมและการแต่งกายขณะใช้สารเคมี รวมถึงวิธีการจัดการในกรณีได้รับพิษจากสารเคมี ยักษ์ใหญ่จึงขอมาแนะนำข้อควรปฏิบัติการใช้สารเคมีให้ปลอดภัยพร้อมสัญลักษณ์แสดงวิธีปฏิบัติในการใช้ให้ถูกต้องกันอีกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 


จำนวนผู้เข้าชม : 650015 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์