จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี

อากาศร้อนและแล้ง แตงโม ทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังเพลี้ยไฟฝ้าย สำหรับอากาศร้อน และมีฝนตกในบางพื้นที่ เงาะ ในระยะผลอ่อน ระวังโรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium nephelii) http://at.doa.go.th/ew/pdf/185_may62_2.pdf


จำนวนผู้เข้าชม : 636023 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์