จัดงานวิชาการ ร่วมกับ ร้านเสือการเกษตร จังหวัดชุมพร

ภาพบรรยากาศ จัดงานวิชาการ ร่วมกับ ร้านเสือการเกษตร จังหวัดชุมพร

Read more ...
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562

จัดงานขายประจำปี ณ ร้านวาณิชย์เพื่อนเกษตรกร

จัดงานขายประจำปี ณ ร้านวาณิชย์เพื่อนเกษตรกร

ตราเจ็ทร่วมจัดงานขายประจำปี ณ ร้านวาณิชย์เพื่อนเกษตรกร อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 24-25 พ.ค.2562

จัดงานขายฉลองครบรอบ 10 ปี ณ ร้านรักษ์การเกษตร

จัดงานขายฉลองครบรอบ 10 ปี ณ ร้านรักษ์การเกษตร

ตราเจ็ทร่วมจัดงานขายฉลองครบรอบ 10 ปี ณ ร้านรักษ์การเกษตร อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์. วันที่ 18 พ.ค.2562

จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า

จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าร่วมกับร้านทรัพย์เกษตรทัย 2

ตราเจ็ทจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าร่วมกับร้านทรัพย์เกษตรทัย 2 (บ้านแยง) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

อบรมหลักสูตร "Google Drive G Suite"

อบรมหลักสูตร "Google Drive"

กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน จึงได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตร "Google Drive" วันที่ 13 พ.ค.2562

จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าร่วม

จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าร่วมกับ ร้านมาตังบ้านเกษตร

ถึงอากาศจะร้อน และฝนจะตก ตราเจ็ทก็ยังคงไม่หยุดจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ณ ร้านมาตังบ้านเกษตร อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7-8 พ.ค.2562 

Number of visitors : 666513 Views

Sitemap