กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2562

อากาศร้อน และมีฝนตก หอมแดง ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) พริกในระยะติดผล ระวังโรคที่มีสาเหตุจากไวรัส ส่วนทุเรียนในระยะออกดอก / เก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังโรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora)

Read more ...

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2562

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี

Read more ...Number of visitors : 666549 Views

Sitemap