พีมูเร่
พีมูเร่

พีมูเร่

Description
ชื่อสามัญ :
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 15% + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลืองเข้มถึงสีเหลืองออกน้ำตาล
ขนาดบรรจุ :
24x500 มิลลิลิตร  / 12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
สารป้องกันกำจัดเชื้อราแบบดูดซึมสามารถดูดซึมเข้าทางใบได้ดี ยับยั้งการเกิดเส้นใยของเชื้อรา ป้องกันและกำจัดเชื้อราได้หลายชนิด 
ประโยชน์ :
สารป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง และโรคราสนิมในนาข้าว และข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ :
-
Number of visitors : 50137 Views

Sitemap