เพลี้ยไฟพริก

แมลงเล็กจิ๋วเข้าทำลายดอกทุเรียน ควรเน้นพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ ระยะดอกเริ่มขาวก่อนดอกบาน

การป้องกันและกำจัด

ฉีดพ่น แพ็คมิดา70 (imidacloprid 70% WG) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ระยะดอกขาว สลับกับ แพ็คโปรนิล (fipronil 5% W/V SC) อัตรา 200 มล. ต่อน้ำ 200 ลิตร

 


จำนวนผู้เข้าชม : 119119 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์