โรคใบไหม้มันฝรั่ง (Late blight)
เป็นโรคพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันฝรั่งรุนแรงมาก มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans

อาการในระยะเริ่มแรก
ใบจะมีจุดช้ำน้ำ คล้ายถูกน้ำร้อนลวก แผลมีสีเขียวหม่น ถ้าสภาพอากาศเย็นและความชื้นสูง ด้านใต้ใบจะพบเป็นละอองน้ำสีขาวเล็กๆ ติดอยู่ ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น แผลแห้งกลายเป็นสีน้ำตาล ที่เรียกว่า "ใบไหม้" หากป้องกันไม่ทัน โรคจะลุกลามจากใบไปที่กิ่งและลำต้น ทำให้ต้นแห้งตายในที่สุดและยังสามารถเข้าทำลายหัวมันฝรั่ง ทำให้หัวเน่าได้อีกด้วย

การป้องกันและกำจัด
เมื่อพบอาการของโรคใบไหม้ 1-3 ใบ ต่อต้น ควรฉีดพ่นด้วย ดีโฟร่า (สารป้องกันกำจัด​โรค​พืช​ กลุ่ม 27+M3) อัตรา 50-60 กรัม ผสมกับ พีท็อป35 (สารกำจัด​โรค​พืช​ กลุ่ม​ 4) อัตรา 25-30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 5-7 วัน

 


จำนวนผู้เข้าชม : 132474 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์