งานอุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ (Nan Agro-Industry Fair 2019) 
ใกล้เข้ามาแล้ว...กับที่สุดของงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารจังหวัดน่าน ณ ถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารจังหวัดน่าน จัดงาน “อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์” 
(Nan Agro-Industry Fair 2019)
เกษตรแปรรูป เพิ่มค่า คู่ป่าต้นน้ำน่าน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/NanAgroIndustry/ - http://www.thaifranchisecenter.com/event/show.php?etID=17524


Number of visitors : 666551 Views

Sitemap